AMD

amd2.jpeg

AMD (aldersrelatert macula degenerasjon) er en betegnelse for det man tidligere kalte øyeforkalkning. AMD er i dag den hyppigste årsak til sterk synshemming i de utviklede land.

Den tørre formen kan best sammenlignes med det aldersbetingede svinn av vev, som ses i alle organer men gjerne tydeligst i huden, som blir tynn og brunplettet og som leger seg dårligere og langsommere enn hos unge. Overgangen fra normale aldersforandringer og til sykelige tilstand er ofte glidende, også i øyet. Typiske symptomer er tomme flekker i synsfeltet og vanskelig å lese og å kjenne igjen ansikter. 

Den våte formen utløses av oksygenmangel i netthinnen som prøver å kompensere for dette ved å danne nye blodkar. Denne prosess skyter så i noen tilfelle over målet og blir et problem i seg selv. Disse blodkarene er dessverre ikke tette, så væske kan sive ut og danne hevelser i netthinnen. Denne formen kan føre til kraftig synstap på bare noen få uker. 

Sykdommen ses fra 55-års alderen og hyppigheten stiger med alderen. 12 % av befolkningen over 60 år har symptomgivende AMD, og andre går rundt med en uoppdaget sykdom da symptomene i begynnelsen kan være beskjedne. Arv spiller en viss rolle, samt dårlig kost, tobakk, overvekt og type 2 diabetes kan trigge AMD.

Vi på Stavangerklinikken har i flere år behandlet AMD, og tatt spesial utdannelse i akupunktur for akkurat dette problemet.


Behandling

Forsking har vist at best resultat oppnås ved intensiv akupunktur behandling de første 14 dager, med nedtrapping de neste 14 dager. Deretter er det anbefalt vedlikeholdsbehandling 1 gang måned /hver 6 uke.

Vi ser, samt studier har vist at visse mineraler i bestemte doser, kan bremse og forsinke utviklingen av AMD. Derfor inngår dette ofte i våre behandlinger.

Ring oss gjerne på tlf. 51549431 for mer informasjon/timebestilling

Online Booking