TFT

Tankefeltterapi

Tankefeltterapi brukes til å behandle for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som hodepine. Man avdekker og utløser den problematiske følelsen før man deretter stimulerer bestemte punkter i bestemte rekkefølger, med lett fingerbanking.

Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

TFT blir blant annet brukt ved:
* Traumer
* Panikk/angst anfall
* Sorg og kjærlighetssorg
* Skyldfølelse
* Avhengighet
* Fobier
* Lese og skrivevansker
* Stress
* Sinne/sjalusi
* Tvangstanker/lidelser
* Mange typer fysiske smerter
* Konsentrasjonsvansker
* Depresjon
* Seksuelle problemer
* Samlivsproblemer
* Hyperaktivitet
* Tannlegeskrekk

Vi bruker ofte tankefeltterapi i kombinasjon med andre behandlingsmetoder.

Mer info


UTFØRES AV

IMG_6365 3.jpg

peter thomsen

Telefon 924 66 333