Tankefeltterapi

Beskrivelse av metoden
Tankefeltterapi er en behandlingsmetode innen energipsykologi, et mestringsverktøy som kan brukes som hjelp ved problematiske følelser.

Det antas at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer. Tanker og følelser ser ut til å sitte lagret i et felt som oppstår når vi tenker. Som alle andre "felt" er dette feltet usynlig men med krefter til å påvirke noe som har tyngde og vekt, i dette tilfellet, hjernen. Dette Tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen.

På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på en radio som skurrer. Angst, fobier og depresjoner ser ut til å være frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningene i tankefeltet. Hjernen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til kroppen som skaper angst. En person som har fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm mens en annen person kan stå å se på en orm helt uten angst. Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan forstyrre "følelses" frekvensene våre, og dermed utløse angst.

Denne teorien brukes sammen med kunnskapen om at kroppen inneholder energibaner, som i viten fra Østen, som også brukes i akupunktur. Men i stedet for å sette nåler og «punktere» huden, bruker man i TFT akupressur, det vil si lett fingerbanking mot energipunktene.

Bankingen på energipunktene søker å fininnstille feilfrekvensen. Når den er blitt harmonisk, er man helt kvitt den vonde følelsen. Utøvere sammenligner dette med en radio eller TV. Ved skurr fininstiller vi inntil skurret er borte. På kroppen fortsetter vi til vi føler at ubehaget er borte. Det er likheter på flere områder. Akkurat som det ikke spiller noen rolle hvor lenge skurret har vært på en radiokanal, ser det ikke ut til å spille noen rolle hvor lenge man har hatt f.eks. angst.

Historikk
Tankefeltterapi, Thought Field Therapy (TFT) er utviklet av Dr. Roger Callahan, klinisk psykolog med 50 års erfaring. Dr. Callahan Døde i 2013. Han var en av pionerende innen hypnoseforskning i USA og var i hele sitt liv levende opptatt av nye, mer effektive behandlingsmetoder mot psykologiske problemer. Det var Mats J. Uldal som brakte tankefeltterapi til Norge i 1997.

Uldal utviklet en egen retning som han kalte Mats Uldal Tankefeltteknikker. Hans retning legger vekt på mer avanserte spørreteknikker og enklere algoritmer enn Dr. Roger Callahan. Ifølge Uldal er hans spørreteknikker utviklet for bedre å avdekke følelsesmessige årsaker til klinetens problem. De fleste av Callahans algoritmer retter seg mot selve diagnosen som angst, traume, og fobi, mens Uldals algoritmer retter seg mer mot pasientens følelser.

I dag brukes TFT av ulike behandlere over hele verden - psykologer, psykiatere, medisinere, homeopater, akupunktører, kinesiologer, tannleger, sosialarbeidere, sykepleiere osv.


Utføres av

IMG_6365 3.jpg

peter thomsen

Telefon 924 66 333