Soneterapi 

 

Generelt

Refleksologen/Soneterapi har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

En refleksolog/soneterapeut benytter i hovedsak egne hender og punktstaver som behandlingsverktøy.

Behandlingen retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet. 

Refleksologisk behandling kan benyttes ved skader, sykdom og hverdagsplager

Refleksologen arbeider med et punktsystem på kroppens hudflater. Ved målrettet stimuli av punktene sendes signaler via nervesystemet. Punktene ligger i et kartlagt system, og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenvinner homeostasen, som er den relative likevekt.

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet,- dvs. de deler nerveutspring. Det er derfor man ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

 

Historie

Soneterapi, eller ”reflexology” som er den engelske benevningen, er sannsynligvis en av menneskehetens eldste behandlingsmetoder, med røtter så langt tilbake som til de første kineserne, inderne og egypterne. Den form for soneterapi vi utøver i vesten i dag, baserer seg på arbeidet til den amerikanske legen W. Fitzgerald i begynnelsen av det forrige århundre, og den videreutvikling av systemet som hans elev E. Ingham presenterte på 1930-tallet.

 


utføres av

IMG_6360 2.jpg

mona thorsen

Telefon 930 60 889

IMG_6365 3.jpg

peter thomsen

Telefon 924 66 333